V.T.C ĐẠT TOP 10 DOANH NGHIỆP TÍN NHIỆM NHẤT VIỆT NAM

VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN NHÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP

 

     Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của Ban Lãnh Đạo, Ban Giám Đốc và toàn thể CBCNV, V.T.C đã được Trung Tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp cấp bằng chứng nhận “Top 10 doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế 2015”. Đó là một sự ghi nhận xứng đáng cho sự phát triển bền vững, ổn định và cạnh tranh vượt trội của V.T.C.

     Song song với sự ghi nhận tập thể, cá nhân Ông Trần Hiển Phong – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty cũng được đánh giá, công nhận là nhà quản lý chuyên nghiệp góp phần đem lại thành công cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

     

     Tất cả những chứng nhận, chứng chỉ trên một lần nữa khẳng định thương hiệu V.T.C mang tầm quốc gia và là động lực để tiếp tục nỗ lực khẳng định tên tuổi mình trong khu vực và trên trường quốc tế trong thời kỳ cạnh tranh hội nhập quốc tế.